FANDOM


Co to jest BarCamp WUW?Edytuj

BarCamp Wolnego Uniwersytetu Warszawy jest oddolną, samorządną i demokratyczną alternatywą wobec oficjalnie propagowanych sposobów rozmawiania o kulturze i społeczeństwie, oraz decydowania o ich dalszym kształcie. BarCamp WUW jest anty-konferencją, której program jest wypracowywany oddolnie i spontanicznie przez uczestników.

Więcej informacji na temat idei BarCampu znajdziesz w Wikipedii.

Kto może uczestniczyć w BarCampie?Edytuj

Do udziału w (nie)kongresie zaproszeni są wszyscy zainteresowani dyskusją nad stanem obecnym i przyszłością wolnej i samorządnej kultury w demokratycznym społeczeństwie. BarCamp nie ma z góry ustalonego programu - jest on ustalany przez uczestników. Nie ma podziału na ekspertów i biernych słuchaczy. Każdy jest zaproszony do zaprezentowania krytycznych analizy status quo, przedstawienia już istniejących alternatyw, utopijnego myślenia o przyszłości, czy postulatów realnych zmian i reform!

Jak można się zarejestrować?Edytuj

Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji, jednak nie jest ona obowiązkowa. Można także zgłosić referat na miejscu w trakcie BarCampu lub mailowo u organizatorów (Aga Szreder - aga[at]funbec.eu).

Na czym może polegać mój udział?Edytuj

Każdy może wystąpić na BarCampie. Ilość referatów ograniczona jest jedynie czasem. Dla jednej osoby przewidujemy 7 minut na wystąpienie (może to być referat, prezentacja etc.) i 5 minut na dyskusję. Zachęcamy do tego, by każdy chociaż raz zabrał głos. Liczymy na ciekawą wymianę informacji i doświadczeń, zarówno na BarCampie, jak i w sieci - za pośrednictwem tej wiki, blogów, portali społecznościowych etc.

Jestem spoza Warszawy, przyjazd na BarCamp to dla mnie za duży wydatek...Edytuj

BarCamp w założeniu jest przeznaczony także dla uczestników pochodzących spoza Warszawy i większych ośrodków miejskich. Zależy nam na rozszerzeniu i wzmocnieniu sieci kontaktów, tak żeby objęła całą Polskę oraz na dyskutowaniu problemów, które wykraczają poza granice miejskich metropolii. W tym celu, w ramach BarCampu oferujemy skromną ilość mikrostypendiów, pokrywających część kosztów transportu do Warszawy. Pokrywamy koszty do 100 PLN, na podstawie biletów. W razie takiej potrzeby prosimy o rejestrację referatu na Wiki barcampu, oraz zgłoszenie swojej potrzeby do Agnieszki Szreder aga(at)funbec.eu Pula pieniędzy dostępnych na mikrostypendia jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby w trudnej sytuacji.